mask

Czym jest nadzór inwestorski?

Pod pojęciem nadzoru inwestorskiego kryje się kontrola przebiegu prac, które zachodzą w miejscu budowy. Może go nałożyć zarówno sam inwestor, jak i właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Konieczność nadzoru inwestorskiego zwykle wynika z wysokiego stopnia skomplikowania obiektu albo robót budowlanych. Obowiązek jego nałożenia może wynikać również z przewidywanego wpływu na środowisko naturalne. Jaki jest zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jakich obiektach się on odbywa?

Kwalifikacje i zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

Rola inspektora nadzoru inwestorskiego jest niezwykle odpowiedzialna, dlatego musi on mieć odpowiednie kompetencje. Mowa tutaj przede wszystkim o wykształceniu wyższym czy uprawnieniach budowlanych (kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie). Niezbędna jest również szeroka wiedza techniczna oraz doświadczenie na placu budowy. Inspektor może pojawić się na budowie już na początku podejmowanych prac, a zakres jego obowiązków jest szeroki.

Jest on przede wszystkim zobowiązany do tego, by reprezentować inwestora poprzez kontrolę jakości przeprowadzanych prac. Mowa tutaj o ich zgodności z przepisami i projektem budowlanym. Inspektor musi również brać udział w przeprowadzanych próbach, na przykład szczelności i odbiorach instalacji technicznych. Jest on zobowiązany również do prowadzenia dziennika budowy w zakresie potwierdzania w nim dokonywanych robót i usuwania błędów, a także do kontrolowania rozliczeń.

Jakie obiekty podlegają obowiązkowi nadzoru inwestorskiego? 

Wyróżnić możemy wiele rodzajów obiektów, które podlegają obowiązkowi nadzoru inwestorskiego. Dotyczy to przede wszystkim budowy obiektów budowlanych o kubaturze przekraczającej 2500 m3 oraz budynków przeznaczonych na użytek publiczny. Obowiązek nałożony jest również w przypadku wznoszenia obiektów mostowych, których wyniosłość ponad poziom gruntu przekracza 15 metrów oraz obiektów, które oddziałują na środowisko. Dotyczy on również budowy obiektów posadowionych w inny sposób niż na fundamentach bezpośrednich oraz obiektów, które mają być poddane działaniu znacznych obciążeń użytkowych, ruchomych, dynamicznych i termicznych.