mask

Blog

nadzór

Czym jest nadzór inwestorski?

Pod pojęciem nadzoru inwestorskiego kryje się kontrola przebiegu prac, które zachodzą w miejscu budowy. Może go nałożyć zarówno sam inwestor, jak i właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Konieczność nadzoru inwestorskiego zwykle wynika z wysokiego stopnia skomplikowania obiektu albo robót budowlanych. Obowiązek jego nałożenia może wynikać również z przewidywanego wpływu na środowisko naturalne. Jaki jest zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jakich obiektach się on odbywa?

Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dróg

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji dróg.

Inwentaryzacja jest terminem, który odznacza czynność, jaką jest spisanie rzeczywistego stanu zasobów będących w zasobach danej osoby fizycznej, prawnej lub państwa. W przypadku inwentaryzacji dróg chodzi o to, aby okresowo sprawdzać stan faktyczny ze stanem dokumentów, związany właśnie z drogami. Inwentaryzację warto powierzyć firmie Olbark, specjalizującej się w tej czynności.

Czytaj więcej...

Projekt budowlany

Etapy sporządzania projektu budowlanego

Sporządzanie projektu budowlanego to jeden z etapów powstawania budynku. Następuje on naturalnie przed rozpoczęciem prac budowlanych, ale także i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W celu zdobycia tego ostatniego należy mieć już bowiem mieć przygotowany projekt, który będzie składany jako jeden z dokumentów w aplikacji o pozwolenie.

Czytaj więcej...

kierownik budowy

Za co odpowiada kierownik budowy?

Funkcja kierownika budowy to jedno ze stanowisk niezbędnych podczas rozpoczynania i prowadzenia prac budowlanych. Jest on potrzebny niezależnie od skali inwestycji, musi więc być zatrudniony zarówno przez inwestora, który chce wznieść albo przebudować dom jednorodzinny, jak i przy projekcie budynku wysokościowego czy dużego obiektu przemysłowego.

Czytaj więcej...

kosztorys

Na czym polega kosztorysowanie robót budowlanych?

Przygotowanie każdej inwestycji budowlanej, niezależnie od tego, czy będzie to budowa domu jednorodzinnego, czy dużego obiektu komercyjnego wymaga zrealizowania kolejnych etapów, począwszy od określenia warunków, jakie musi spełniać konkretna lokalizacja, znalezienia odpowiedniej działki lub zamówienia projektu architektonicznego, aż po podpisanie umowy z wykonawcą, który podejmie się przeprowadzenia robót. 

Czytaj więcej...

organizacja ruchu

Kto odpowiada za tymczasową organizację ruchu?

Częstym widokiem na polskich drogach są przeróżne barierki i ostrzeżenia, a także nakazy objazdów. Może to wiązać się z pracami remontowymi, budowlanymi lub rozbiórkowymi, przeprowadzanymi w danym obszarze. Często zamknięcie ruchu pieszego lub kołowego bywa wyjątkowo uciążliwe, co jest irytujące, zwłaszcza gdy trwa wiele miesięcy. Kto ma więc prawo do tymczasowego zamknięcia ruchu kołowego i pieszego na drogach publicznych?

Czytaj więcej...

ekspertyza uszkodzeń budynków

Ekspertyza uszkodzeń budynku. Kiedy się ją sporządza, co zawiera?

Ekspertyza uszkodzeń budynku to rodzaj profesjonalnej oceny jego stanu. Opiera się ona na szczegółowych wyliczeniach oraz badaniach wytrzymałości, którym podlegają np. jego ściany, fundamenty albo stropy.

Czytaj więcej...

inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Jak przeprowadzić inwentaryzację budynku?

Celem niniejszego wpisu jest zaprezentowanie dwóch odmiennych, ale równie istotnych typów inwentaryzacji przeprowadzanych w branży budowlanej: inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz inwentaryzacji stanu technicznego. 

Czytaj więcej...

przeglądy okresowe budynków

Przeglądy okresowe budynków w świetle przepisów

Właściciel nieruchomości musi dbać o stan budynku i zapobiegać pogarszaniu się jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Musi przyjrzeć się tym elementom budynku oraz instalacjom, które są narażone na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia wynikające ze zwyczajowego użytkowania. 

Czytaj więcej...