mask

Etapy sporządzania projektu budowlanego

Sporządzanie projektu budowlanego to jeden z etapów powstawania budynku. Następuje on naturalnie przed rozpoczęciem prac budowlanych, ale także i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W celu zdobycia tego ostatniego należy mieć już bowiem mieć przygotowany projekt, który będzie składany jako jeden z dokumentów w aplikacji o pozwolenie.

Przygotowania

Samo sporządzanie projektu budowlanego również składa się z kilku etapów. Najpierw trzeba przygotować dokumenty wyjściowe, na podstawie których zostanie wykonany projekt. Należy do nich między innymi wypis z planu miejscowego. Jest on traktowany na równi z decyzją o warunkach zabudowy, więc w odpowiednim urzędzie można złożyć także i tego rodzaju dokument. Inną rzeczą, o której nie można zapomnieć, jest także mapa do celów projektowych, która pozwoli rozplanować budowę.

Projektowanie

Kiedy dokumenty wyjściowe są już przygotowane, można przystąpić do właściwego projektowania. Pierwszym jego etapem jest sporządzenie projektu koncepcyjnego. Jego nadrzędnym celem nie jest nakreślenie wszystkich szczegółów budowy, lecz przedstawienie ogólnego charakteru budynku, czyli przekazanie idei, jaka ma przyświecać inwestycji. Etap projektu koncepcyjnego wiąże się głównie ze sporządzeniem płaskich rysunków, ale uzupełniać go może także wykonanie wizualizacji, makiety lub modelu trójwymiarowego.

Po sporządzeniu projektu wykonawczego można przejść do opracowania projektu budowlanego. Jego specyfiką jest to, iż jest on przygotowywany z myślą o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Najważniejszą rzeczą w przypadku projektu budowlanego jest więc uwzględnienie wszystkich informacji, których wymaga prawo. Na całość, jaką jest projekt budowlany, składają się pomniejsze projekty, które wykonywane są przez specjalistów z poszczególnych branż. Mowa tu między innymi o projekcie zagospodarowania terenu czy projekcie instalacji sanitarnych.

Uzupełnieniem projektu budowlanego jest projekt wykonawczy. Musi on zawierać wszystkie informacje, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy. Osobną sprawą pozostaje natomiast   sporządzenie projektu wnętrz, którego nie trzeba uwzględniać przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.