mask

Inwentaryzacja obiektu budowlanego - Gliwice

Firma Olbark oferuje wykonanie inwentaryzacji obiektu budowlanego. Przeprowadza się ją najczęściej przy okazji remontu, przebudowy lub nadbudowy budynku. Sytuacje te wymagają od inwestora sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej ilustrującej objęte przebudową elementy. Jest to szczególnie ważne w przypadku starych domów, gdyż może zastąpić brak sporządzonego i zatwierdzonego przed laty projektu budowlanego. Na podstawie inwentaryzacji architekt opracowuje projekt przebudowy, a inspektor budowlany z urzędu gminy wydaje pozwolenie na remont.

Inwentaryzacja budynku przydatna jest również do aranżacji wnętrz oraz nowych instalacji. Jej zadaniem jest szczegółowe przedstawienie stanu rzeczywistego danego obiektu. Inwentaryzacja stanu technicznego jest obowiązkiem nałożonym przez prawo budowlane. Wykonywana jest w formie podpisanych rysunków technicznych i przekazana w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej. Zakres przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu budowlanego zależy od potrzeb inwestora.

Co zawiera inwentaryzacja budynku?

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja budynku powinna zawierać opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji budynku, jego rodzaju oraz charakteru, a także wysokości, powierzchni i liczby kondygnacji obiektu. W jej skład powinien wchodzić również opis materiałów budowlanych, których użyto do wykonania poszczególnych elementów. Niezbędnym elementem dokumentacji jest też rzut działki z naniesionym budynkiem, przyległymi obiektami oraz rzut dachu. Do inwentaryzacji dołącza się także rysunku architektoniczne elewacji oraz dokumentację fotograficzną.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wykonywania inwentaryzacji obiektów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z firmą. Realizujemy także inwentaryzacje architektoniczno-budowlane oraz inwentaryzacje dróg. Swoją siedzibę mamy w Stanowicach na Śląsku, ale swoje usługi świadczymy w całej Polsce i za granicą.

inwentaryzacja