mask

Nadzór budowlany

Zadaniem nadzoru budowlanego jest kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Sprawujemy nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem podczas budowy oraz użytkowania obiektów użyteczności publicznej, oraz budynków mieszkalnych. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Sprawdza jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z projektem budowlanym. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest koniecznością podczas realizacji różnego rodzaju obiektów budowlanych.

nadzor inspektora