mask

Inwentaryzacje oraz monitoring i filmowanie dronem

Przeprowadzamy inwentaryzacje oraz inspekcje budowlane przy pomocy dronów. Najwyższej jakości kamera, w jaką wyposażony jest dron, umożliwia wykonanie szczegółowych nagrań i fotografii oraz przeprowadzenie dokładnych inspekcji dowolnych obiektów budowlanych. Dzięki inwentaryzacji przeprowadzonej dronem można zapobiec ewentualnym błędom konstrukcyjnym, zagrożeniom poważnej awarii oraz innym niebezpieczeństwom związanym z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na placu budowy.

dron