mask

Kosztorysowanie robót budowlanych

Specjalizujemy się w kosztorysowaniu robót budowlanych. Na cenę robót budowlanych składa się przede wszystkim rodzaj oraz ilość zleconych robót, wartość materiałów, tzw. robocizny kosztorysowej, transportu technologicznego, a także pracę maszyn i urządzeń. Wykonujemy kosztorysy ofertowe, zamienne i powykonawcze. Zajmujemy się także wyceną robót w warunkach utrudnionych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, stosujemy dwie metody kosztorysowania: kalkulację szczegółową i kalkulację uproszczoną.

kosztorysowanie