mask

Kto odpowiada za tymczasową organizację ruchu?

Częstym widokiem na polskich drogach są przeróżne barierki i ostrzeżenia, a także nakazy objazdów. Może to wiązać się z pracami remontowymi, budowlanymi lub rozbiórkowymi, przeprowadzanymi w danym obszarze. Często zamknięcie ruchu pieszego lub kołowego bywa wyjątkowo uciążliwe, co jest irytujące, zwłaszcza gdy trwa wiele miesięcy. Kto ma więc prawo do tymczasowego zamknięcia ruchu kołowego i pieszego na drogach publicznych?

Kierowanie ruchem, a polskie prawo

Polskie prawo przewiduje wiele podmiotów, które mogą chwilowo kierować ruchem kołowym na drodze lub całkowicie go zamknąć. Jest to określone w Ustawie z 1997 r., która zawiera przepisy o ruchu drogowym. W standardowych sytuacjach awaryjnych zajmują się tym policjanci, żołnierze, funkcjonariusze Staży Granicznej, strażnicy miejscy lub pracownicy kolei, jeśli jest to przejazd kolejowy. W praktyce takie działania mają miejsce jedynie w sytuacjach awaryjnych, takich jak wypadki lub katastrofy naturalne. Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku robót drogowych lub prac budowlanych wykonywanych przy drodze, jednocześnie uniemożliwiających przejazd. Jest to również kodyfikowane ustawą.

Prace drogowe, a tymczasowe zamknięcie ruchu

Gros sytuacji, w których drogi są chwilo zamykane, dotyczy wszelkiego rodzaju remontów budowlanych. W takich sytuacjach podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów ruchu drogowego są osoby wyznaczone przez zarządcę drogi. Mogą to być:

  • pracownicy służby drogowej,
  • pracownicy firm zajmujących się konserwacją terenów zielonych obok drogi,
  • pracownicy firm rozbiórkowych i budowlanych, wykonujący niebezpieczne czynności obok drogi, o ile działają za pozwoleniem zarządcy.

Tymczasowe zamknięcie ruchu musi być spowodowane wyższą koniecznością, taką jak usuwanie skutków wypadków lub katastrof naturalnych, lub pracami budowlanymi. Za każdym razem o sytuacji musi wiedzieć zarządca drogi. Często zamykaniem ruchu zajmują się oddelegowani pracownicy firm, wykonujących roboty budowlane na danej drodze, którzy działają wedle założeń narzuconych przez zarządcę drogi.

Pracownik kierujący ruchem musi mieć uprawnienia do kierowania ruchem oraz być wyposażony w kamizelkę odblaskową i tarczę koloru czerwonego określoną rozporządzeniem. W momencie podjęcia czynności kierowania ruchem pracownik musi posiadać przy sobie uprawnienia do kierowania ruchem. Osoba kierująca ruchem w pierwszej kolejności jest zobowiązania zapewnić sobie bezpieczeństwo – zorganizować stanowisko kierowania ruchem w miejscu widocznym oraz nie zagrażającym bezpieczeństwu.