mask

Jak przeprowadzić inwentaryzację budynku?

Celem niniejszego wpisu jest zaprezentowanie dwóch odmiennych, ale równie istotnych typów inwentaryzacji przeprowadzanych w branży budowlanej: inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz inwentaryzacji stanu technicznego. 

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana polega na sporządzeniu rysunków technicznych przedstawiających plan budynku, które opracowuje się na podstawie rzeczywistych wymiarów danego obiektu (przy czym rysunki te przypominają projekt architektoniczny). Dlatego podczas jej wykonywania nie można opierać się na poprzednich planach architektonicznych – działając w ten sposób, ryzykowałoby się, że inwentaryzacja okazałaby się nierzetelna i nie odpowiadałaby stanowi faktycznemu. W materiałach inwentaryzacyjnych powinny znaleźć się również informacje na temat otoczenia budynku – spis oraz lokalizacja elementów takich jak schody, studnia, szambo czy ogrodzenie.

Etapy przeprowadzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku należy rozpocząć od przedstawienia jego stanu technicznego – w opisie tym trzeba wymienić materiały, z których zbudowano dany obiekt i uwzględnić jego charakterystyczne parametry. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana powinna zawierać także rzuty i przekroje budynku pokazujące układ pomieszczeń w pionie, wygląd dachu oraz widok elewacji. Podczas jej przeprowadzania dokonuje się również pomiaru elektryki, czyli rejestruje się wszystkie gniazda elektryczne i punkty świetlne, oraz pomiaru hydrauliki zawierającego spis wszystkich punktów wodnych i odpływów kanalizacyjnych. Należy także sporządzić listę pozostałych elementów stałych znajdujących się w mieszkaniu, w tym grzejników, skrzynek gazowych i teletechnicznych czy otworów wentylacyjnych. Spis ten okazuje się niezwykle przydatny w sytuacji ponownej adaptacji pomieszczeń takich jak łazienka lub kuchnia.

Cel inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną przeprowadza się w momencie, kiedy zachodzi konieczność zmiany sposobu użytkowania budynku lub adaptacji go do innych celów. Czasami sporządza się ją, aby potwierdzić rzeczywistą powierzchnię użytkową lokalu. Potrzebna jest również podczas planowania prac remontowych czy rozbudowy obiektu. Często przedstawia się ją inwestorom budowlanym, którzy chcą zapoznać się szczegółowo z warunkami dostępnymi w danym lokalu.

Na czym polega inwentaryzacja stanu technicznego?

Inwentaryzacja stanu technicznego wymaga przeprowadzenia terenowej wizji obiektu. Jej wykonanie zaleca się w następujących sytuacjach: gdy istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia budynku lub kiedy został on już uszkodzony przez działanie czynników zewnętrznych takich jak eksploatacja górnicza czy ruch drogowy, oraz tych wewnętrznych sprowadzających się między innymi do wadliwej konstrukcji fundamentów i stropów obiektu. W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych wizji podlegają wszystkie budynki położone w zasięgu ich oddziaływania. Należy wtedy dokonać oglądu elewacji obiektów oraz ich wnętrz – istotne znaczenie posiada cała parcela, w tym inwestycje tworzące kompleks mieszkalno-gospodarczy i ich otoczenie (na przykład elementy małej architektury).

W jaki sposób przebiega inwentaryzacja stanu technicznego?

Inwentaryzacja stanu technicznego składa się z dwóch etapów: pracy w terenie oraz opracowania zebranej dokumentacji. Pierwszy z nich opiera się na współpracy osoby upoważnionej do jej przeprowadzenia z właścicielem bądź zarządcą danej parceli (należy ustalić termin wizyty, przygotować protokół zawierający niezbędne informacje takie jak rok budowy danego obiektu czy jego wcześniejsze uszkodzenia; dokument ten muszą podpisać obie strony, czyli zarówno osoba upoważniona, jak i właściciel). Trzeba także pamiętać o wykonaniu dokumentacji fotograficznej, a w niektórych przypadkach również filmowej, całości. Przygotowywana następnie dokumentacja musi zawierać opis techniczny wskazujący na cel, zasięg i typ podjętych działań. Powinny się w niej znaleźć zebrane podczas pracy terenowej informacje oraz wykonane w jej ramach zdjęcia przedstawiające dany obiekt. Czasami konieczne okazuje się także zbadanie składu chemicznego inwentaryzowanej parceli (inwentaryzację tę przeprowadza się, kiedy występuje podejrzenie pogorszenia się właściwości chemicznych wyrobów budowlanych lub wody użytkowej).